Psychologenpraktijk Bredero

Omgangsregels

Ik schaad uw vertrouwen niet en ga vertrouwelijk met uw gegevens om. Andersom respecteert u uiteraard mijn inzet en vertrouwen. Voorts laat ik het u tijdig weten als een afspraak niet door kan gaan en doet u hetzelfde. De afspraken die u als cliënt maakt zijn niet vrijblijvend. Indien een afspraak minder dan 24 uren van te voren afgezegd wordt, zal het volledige tarief in rekening worden gebracht.

 

Inzage in uw dossier

Net als elders in de geestelijke gezondheidszorg worden uw gegevens vastgelegd in een dossier. Dit bevat bijvoorbeeld de verwijsbrief van de huisarts, correspondentie met de huisarts of relevante anderen, de uitslag(en) van de vragenlijst(en) en aantekeningen over het verloop van de behandeling. Tijdens en na de behandeling heeft u het recht om uw gegevens die in het dossier staan in te zien. Alleen gegevens die betrekking hebben op anderen – bijvoorbeeld uw partner of een andere cliënt – vallen hierbuiten. Ik stel het op prijs om u in een persoonlijk gesprek toelichting te kunnen geven op de inhoud van het dossier, indien u inzage van het dossier wilt. Uw huisarts krijgt in de regel schriftelijke informatie over de diagnose en het verloop van de behandeling, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. U dient dit dan zelf aan te geven.

Wettelijke Bescherming

U kunt klachten hebben over de behandeling of de voorkeur geven aan een andere behandelaar. In deze situaties heeft u als cliënt rechten. Veel ervan zijn wettelijk vastgelegd in: de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de wet Klachtrecht. Uitgangspunt is steeds dat u zeggenschap houdt over uw eigen leven en daarvoor ook de verantwoordelijkheid heeft.
 

Het kan dat u zich onheus, ongewenst of onoordeelkundig bejegend voelt door uw behandelaar. In die gevallen kunt u uw beklag doen. Het is zelfs aan te raden uw onvrede te uiten. Het inslikken van een klacht komt de behandeling nooit ten goede. Bespreek de klacht daarom liefst zo snel mogelijk met mij. Een excuus of toelichting kan de lucht zuiveren. U kunt ook bellen of een brief schrijven. Heeft u het gevoel dat u onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u zich wenden tot het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze kan u informatie geven over manieren om een klacht aan te pakken en adviseren wat in uw situatie een goede aanpak is.