Psychologenpraktijk Bredero

Kwaliteitsbewaking en ROM

"Said the river: imagine Everything you can imagine. Then keep on Going"

Mary Oliver


Binnen Psychologenpraktijk Bredero probeer ik de kwaliteit van de geboden zorg te waarborgen door o.a. het afnemen van vragenlijsten (ROM-meting), bij-en nascholing, consultatie, intervisie, GGZ-samenwerking en visitatie.

 

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Met deze meting (routine outcome measurement) maak ik de geleverde zorg inzichtelijk en kan ik  deze evalueren en verbeteren. Een of meerdere vragenlijsten zullen ten minste aan het begin en aan het einde van de behandeling bij u afgenomen worden. Hiermee kan ik na verloop van tijd zien welke klachten zijn afgenomen en welke wellicht nog onvoldoende zijn verminderd. Het behandelplan kan dan waar mogelijk worden bijgesteld.

Nascholing en deskundigheidsbevordering

Een GZ-psycholoog staat ingeschreven in het BIG-register. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register, een door de overheid beschermd register. Een GZ-psycholoog behoudt deze titel alleen op basis van herregistratie, waarbij voldaan moet zijn aan voldoende bij- en nascholing, waaronder scholing/cursussen, intervisie en visitatie.

 

Visitatie

Middels visitatie toetsen collega’s elkaar op de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeteringsproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en zo nodig te verbeteren. Mijn praktijk is recent gevisiteerd door het NIP, klik hier voor het certificaat.

 

 

Kwaliteitstatuut

Mijn praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (maart 2022)