Psychologenpraktijk Bredero

Generalistische basis-GGZ

 “Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there’s a field. I’ll meet you there.” 

(Mohamed Rumi (1207-1273)

 

Sinds 2014 is de geestelijke gezondheidszorg onderverdeeld in psychologische zorg die door de huisarts of POH-GGZ wordt geleverd, de Generalistische basis-GGZ en de Specialistische GGZ. In onze praktijk, Psychologenpraktijk Bredero, bieden wij Generalistische basis-GGZ, psychologische zorg voor licht tot matige problematiek. Om voor deze zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.
 

Probleemgebieden die binnen
de verzekerde zorg vallen zijn:

 • Angst- en paniekklachten
 • Stemmingsproblemen en depressiviteit
 • Traumaverwerking
 • Gedragsstoornis, zoals ADHD, ADD of aan autisme verwante stoornissen
 • Problemen op het gebied van eten, slapen of seksualiteit.
 • Chronische vermoeidheid
 • Hypochondrie
 • Problemen in de impulsbeheersing

Sommige behandelingen worden niet vergoed
vanuit de basisverzekering:

 • Aanpassingsstoornissen
 • Arbeids-gerelateerde problematiek
 • Partner-/relatieproblemen


Mocht u voor deze problemen in onze praktijk behandeld willen worden, dan dient u de behandeling zelf te bekostigen. De kosten bedragen 92,50 euro per consult van 45 minuten.  

 

Wij hebben met de volgende ziektekostenverzekeraars overeenkomsten afgesloten:

 • CZ, Ohra, Delta Loyd
 • VGZ, Unive, SZVK, UMC, IZA, IZZ, Zekur, Iz cura, Caresco Aevitae, Zorgzaam verzekerd, Bewuzt, MVJP en Turien.
 • Zilveren Kruis, Nedasco, OZF, FBTO, IAK, ZK Avero, Achmea, Interpolis, Aevitae, en Turien & Co.
 • Multizorg, ONVZ, PNO, VvAA, AST, Amersfoortse, Ditzo, Zorg en Zekerheid, Beter Dichtbij, Salland ENO, Holland Zorg, Energiek, Zorgdirect, Caresco IAK en Aevitae Turien.
 • DSW
 • Menzis, Anderzorg en Azivo
 • De Friesland Zorgverzekering. 


De kosten worden vergoed door bovenstaande ziektekostenverzekeraars, mits u een verwijsbrief van de huisarts heeft gekregen. Wel dient u rekening te houden met het Eigen Risico, daar de verzekerde zorg wordt vergoed vanuit het basispakket.