Psychologenpraktijk Bredero

Generalistische basis-GGZ

 ” At the end of the day we can endure much more than we think we can."

Frida Kahlo

 

Sinds 2014 is de geestelijke gezondheidszorg onderverdeeld in psychologische zorg die door de huisarts of POH-GGZ wordt geleverd, de Generalistische basis-GGZ en de Specialistische GGZ.  Binnen Psychologenpraktijk Bredero bied ik Generalistische basis-GGZ, psychologische zorg voor licht tot matige problematiek. Om voor deze zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

 

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuwe bekostiging ingevoerd: het zorgprestatiemodel. Deze bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe uw behandelaar die in rekening moet brengen. De bekostiging gaat niet over de inhoud van de zorg. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse prestaties. Deze prestaties zijn een feitelijke weergave van de zorg die u heeft gekregen en worden op de rekening duidelijk omschreven.

 

Soort prestaties

Binnen de vrijgevestigde zorg zijn vier prestaties mogelijk:

Consult diagnostiek: Hierin onderzoekt de behandelaar (eventueel met behulp van vragenlijsten) wat er met u aan de hand is en welke problematiek er speelt (intake)
Consult behandeling: Dit consult richt zich op de behandeling van uw klachten en problemen.
Intercollegiaal overleg: als ik een externe collega wil raadplegen over uw behandeling. Dit gebeurt in overleg met u.
Groepsconsulten: Als uw behandeling in een groepssetting plaatsvindt.

Op de rekening die ik aan uw zorgverzekeraar stuur, staat vermeld om welke zorgprestatie het gaat. Zo is voor u inzichtelijk voor welke zorg u betaald. Er komen standaardtarieven voor verschillende beroepsgroepen, de duur van een consult en voor de verschillende soorten consulten. De indirecte tijd wordt niet meer apart genoteerd, die is verrekend in de standaardtarieven. De standaardtarieven worden vastgesteld door de NZA (zie https://zorgprestatiemodel.nza.nl) Afhankelijk van de contracten die ik heb met de zorgverzekeraar, vergoedt de zorgverzekeraar steeds een percentage daarvan aan mij. 

Omdat de prestaties niet meer verbonden zijn aan een traject, kan er sneller gedeclareerd worden. Zo zult u maandelijks op het overzicht van uw zorgverzekeraar kunnen zien, welke zorg ik in rekening heb gebracht en hoe dit wordt verrekend met uw eigen risico.

 

 

Zorgvraagtypering

Op de rekening staat voortaan ook de zorgvraagtypering, dit is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de ernst en de hoeveelheid van hun klachten en problemen. Deze indeling dient om te bepalen hoeveel zorg iemand nodig heeft. Aan de hand van de vragenlijst Honos+ (gericht op uw klachten en problemen) bepaal ik welk type zorgvraag in uw situatie van toepassing is. De zorgvraagtypering geeft dus informatie over de te verwachten behandelinzet, maar dit is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er ingezet wordt, op grond van uw diagnose en de door u gestelde doelen. In het kader van tussentijdse evaluaties kan ik in de loop van de behandeling nogmaals de Honos+ afnemen om te kijken of de behandelinzet bijgesteld moet worden of dat de behandeling mogelijk beëindigd kan worden. Natuurlijk gebeurt dit in samenspraak met u.

 

Kijk op deze pagina voor meer informatie: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

 

 

Probleemgebieden die binnen
de verzekerde zorg vallen zijn bijvoorbeeld:

 • Angst- en paniekklachten
 • Stemmingsproblemen en depressiviteit
 • Traumaverwerking
 • Gedragsstoornis, zoals ADHD, ADD of aan autisme verwante stoornissen
 • Problemen op het gebied van eten, slapen of seksualiteit.
 • Chronische vermoeidheid
 • Hypochondrie
 • Problemen in de impulsbeheersing

Sommige behandelingen worden niet vergoed
vanuit de basisverzekering:

 • Aanpassingsstoornissen
 • Arbeids-gerelateerde problematiek
 • Partner-/relatieproblemen


Mocht u voor deze problemen in mijn praktijk behandeld willen worden, dan dient u de behandeling zelf te bekostigen. De kosten bedragen 100,00 euro per consult van 45 minuten.  

 

 

 

Ik heb voor 2023 met de volgende ziektekostenverzekeraars overeenkomsten afgesloten:

 • Achmea: Zilveren Kruis, Interpolis,  FBTO, De Friesland
 • ASR: ASR IKZ, DITZO, De Amersfoortse
 • Caresq: Aevitae
 • CZ
 • DSW: OWM DSW, Stad Holland, In Twente
 • Menzis: Menzis, Anderzorg
 • ONVZ 
 • VGZ: IZA-VNG, VGZ, Caresco BV, Stichting Ziektekostenverzekering, NV Unive Zorg, NV Zorgverzekeraars UMC, ZEKUR.
 • ZenZ: OWM zorgverzekeraars

Ik heb geen contract met: RMA en Salland verzekeringen.

 

 • De kosten worden vergoed door bovenstaande ziektekostenverzekeraars, mits u een verwijsbrief van de huisarts heeft gekregen. Wel dient u rekening te houden met het Eigen Risico, daar de verzekerde zorg wordt vergoed vanuit het basispakket.