Psychologenpraktijk Bredero

Behandelvormen en werkwijze

“That is a way to see it and there is also another way to see it.”

(Insoo Kim Berg)

 

De intake bestaat uit twee sessies waarin ik samen met u een inventarisatie maak van uw problemen. Ook leg ik u een of meerdere vragenlijsten voor.  Op grond van de verzamelde informatie uit de intake en rekening houdend met uw wensen en verwachtingen stel ik u aan het einde van het tweede gesprek een behandelplan voor met daarin het doel van de behandeling, de behandelvorm en de te verwachte behandelduur. Gemiddeld zijn 7 á 8 gesprekken voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Als u akkoord gaat met het behandelplan, volgt daarna de behandelfase. Als u niet akkoord bent, bespreken we mogelijke alternatieven. 

Behandeling vindt plaats volgens de GGZ-kwaliteitsstandaarden. Dit zijn algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Deze standaarden zijn opgesteld door patienten, hun naasten en professionals en goedgekeurd door patientenorganistaties en beroepsgroepen en zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en ervaringen van patienten en professionals.

De patientversie van deze kwaliteitsstandaarden vind u op thuisarts.nl. 

 

U kunt bij mij niet terecht voor uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek, zoals intelligentie- of persoonlijkheidsonderzoek. Ook rapporteer ik niet aan derden in situaties waarin een juridisch of materieel belang een rol speelt. 

De belangrijkste behandelvormen waarmee ik werk, zijn:

  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
  • Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)
  • Oplossingsgerichte gesprekstherapie
  • Werkvormen uit Schematherapie
  • Eye Movement en Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  • Mindfulness-based Cognitieve Therapie (MBCT)
     

De behandelvormen zijn evidence based, wat wil zeggen dat de behandeling is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.

 

Naast de gesprekken in de praktijk werk ik ook met e-mental health, via het programma Therapieland. Dit zijn online behandelmodules, video’s en oefeningen die u thuis in uw eigen tijd kunt uitvoeren.

Tevens is het mogelijk online-sessies te volgen via beveiligd beeldbellen, ook dit gebeurt middels Therapieland.

 

 

Terugval

 

In de laatste sessie besteden wij aandacht aan hoe u terugval kunt voorkomen. Bijvoorbeeld middels het opstellen van een persoonlijk terugvalpreventieplan, waardoor u leert signalen van een terugval te herkennen. Gebruikmakend van wat u in de therapie geleerd heeft, kunt u hier dan actie op ondernemen. 

Het is begrijpelijk dat u ook na de therapie nog wel eens moeilijke momenten mee zult maken, dit hoort nu eenmaal bij het leven. Het gaat erom dat u weet hoe u het beste met deze hobbels op uw pad om kunt gaan. 

Gebruik de technieken die u geleerd heeft in de therapie, praat erover met een naaste, geef het even de tijd. 

Blijven de klachten na verloop van enige tijd bestaan, neem dan contact op met uw huisarts.

 

Crisis

 

De praktijk is buiten kantooruren niet bereikbaar. In geval van crisis kunt u de huisartsenpost bellen. Zij kunnen zo nodig de crisisdienst inschakelen. Voor een luisterend oor kunt ook terecht bij:

De luisterlijn of 113.