Psychologenpraktijk Bredero

Behandelvormen en werkwijze

“That is a way to see it and there is also another way to see it.”

(Insoo Kim Berg)

 

De intake bestaat uit twee sessies waarin ik samen met u een inventarisatie maak van uw problemen. Ook leg ik u een of meerdere vragenlijsten voor.  Op grond van de verzamelde informatie uit de intake en rekening houdend met uw wensen en verwachtingen stel ik u aan het einde van het tweede gesprek een behandelplan voor met daarin het doel van de behandeling, de behandelvorm en de te verwachte behandelduur. Gemiddeld zijn 7 á 8 gesprekken voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Als u akkoord gaat met het behandelplan, volgt daarna de behandelfase. Als u niet akkoord bent, bespreken we mogelijke alternatieven. 

De belangrijkste behandelvormen waarmee ik werk, zijn:

  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
  • Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)
  • Oplossingsgerichte gesprekstherapie
  • Werkvormen uit Schematherapie
  • Eye Movement en Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  • Mindfulness-based Cognitieve Therapie (MBCT)
     

De behandelvormen zijn evidence based, wat wil zeggen dat de behandeling is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.

 

Naast de gesprekken in de praktijk werk ik ook met e-mental health. Dit zijn online behandelmodules, video’s en oefeningen die u thuis in uw eigen tijd kunt uitvoeren.